ANBI

Nieuwe Hoop Familiekerk is een geregistreerd ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun bestuurlijke taken.

Het bestuur bestaat uit:

  • S. Koetsier
  • J. Busink
  • R. R. Brugman